Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM
16.- 22. NOVEMBER 2020

Pripomíname si ho vždy tretí novembrový týždeň už od roku 1998. Žiakom našej školy sme pripravili rozhlasovú reláciu s témou Boj proti drogám, ktorú si vypočuli dňa 27.11.2020. Medzi informáciami, ktoré si mohli vypočuť, boli aj tieto:

Čo je to vlastne droga?

 • droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií,
 • droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém, ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok užívateľa,
 • drogová závislosť:
 • je duševný a telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, je charakterizovaný zmenami správania,
 • náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu môže vzniknúť už v detskom či dospievajúcom veku,
 • je vážnym spoločenským a zdravotným problémom.


Alkohol:

 • je drogou č. 1 na Slovensku,
 • spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia,
 • abúzus alkoholu (nadmerná konzumácia) a alkoholová závislosť patria medzi najzávažnejšie medicínske a spoločenské problémy,
 • alkohol v malých dávkach negatívne ovplyvňuje pozornosť, koordináciu pohybov, reakčné schopnosti človeka,
 • vyššie dávky vedú k výpadkom pamäti či agresivite,
 • jeho dlhotrvajúce užívanie a závislosť od alkoholu môžu zapríčiniť vznik a rozvoj závažných zdravotných problémov - ako sú poškodenie centrálneho nervového systému, rôzne druhy rakoviny, gastritída, cirhóza pečene a úrazy.

Fajčenie:

 • Škodlivosť fajčenia, dôsledky a ochorenia, ktoré fajčenie spôsobuje.
 • Prečo nepodľahnúť drogovej závislosti, ako si vyplniť svoj voľný čas.


Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková


Aktuality

booked.net

Školský bulletin