Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

V dňoch 24. a 25. 11. sa žiaci I. stupňa našej školy zúčastnili besedy s názvom „Poznaj svoje mesto – Košice“. Cieľom tejto akcie bolo získať prvotné poznatky alebo rozšíriť si doterajšie vedomosti o meste Košice. Keďže sme sa museli riadiť podľa aktuálnych protiepidemických opatrení, besedu sme realizovali po jednotlivých triedach.

Beseda sa skladala z dvoch častí. V prvej časti sa žiaci prostredníctvom zaujímavej prezentácie dozvedeli základné informácie o meste Košice, niečo z histórie mesta a predovšetkým to, čo môžu v Košiciach zažiť. Rozprávali sme sa o významných kultúrnych pamiatkach, zábavných atrakciách, možnostiach voľnočasových aktivít a spomenuli sme aj niektoré známe osobnosti kultúrneho a športového života pochádzajúce z Košíc.

V druhej časti besedy pracovali žiaci 3. a 4. ročníka s pracovným listom a mladší žiaci mali za úlohu vyfarbiť si obrázok vláčika, ktorý symbolizoval Košickú detskú železnicu. Na záver našej besedy sme vyslovili spoločné prianie zúčastniť sa exkurzie do centra mesta Košice a zažiť jazdu vláčikom Historickej detskej železnice.Autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kohutová

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin