Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. v 40 krajinách
Európy. Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.
Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity
v celej Európe.
Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti
pohybu na fyzické aj duševné zdravie.
Šport je aktivita, ktorá spája ľudí bez ohľadu na vek, zázemie
či úroveň zdatnosti.

 

Do 6. ročníka Európskeho týždňa športu sme sa zapojili viacerými športovými
aktivitami aj v našom ŠKD.

Pripraviť sa, pozor, štart!

Preskoky švihadla

Aktivity s loptami

Skákanie cez gumu

Počas všetkých športových aktivít bolo našim cieľom nabádať deti k pohybu a zdravému životnému štýlu.


Autor príspevku: Katarína Atanasovská

Aktuality

booked.net

Školský bulletin