Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Mgr. Dzuričková Iveta - koordinátorka prevencie drogových závislostí

V mozgu máme malé citlivé miestečko, ktoré zariadi, že sa výborne cítime, ak máme na to dôvod. Ak si niečo pekné kúpime, ak niečo pekné vidíme, ak nás niekto pohladí alebo pochváli. Je to ako keby nám niekto toto citlivé miestečko jemne pohladil. Sme šťastní. Ten, kto užíva akúkoľvek drogu, tiež sa výborne cíti. Nemusí si nič kúpiť, nepotrebuje cítiť pohladenie ani láskavé slovo. Drogy, to miestečko v mozgu úplne znecitlivia. Takýto človek nemá vlastne nič. Neuvedomuje si, koľko ťažkostí spôsobil nielen sebe, ale aj iným. Možno nechal školu, možno odišiel z domu, možno...

Drogy tu budú vždy. Vždy sa nám ponúkajú vo svojich najlákavejších podobách. Prečo je tak ťažké pochopiť, že človek je len veľmi krehká nádoba, ktorá tomu tlaku neodolá?
Téma drogových závislostí je veľmi často diskutovaná problematika. V jednotlivých vydaniach školského časopisu sa budeme stručne zaoberať prierezom základných terminologických pojmov, nahliadneme do histórie zneužívania drog, typov drogových závislostí a ich následkov a tiež príbehmi zo života.
 
„Traja muži zostali v noci pred zatvorenými bránami mesta. Jeden z nich bol opojený alkoholom, druhý omámený ópiom a tretí zmámený hašišom. Radili sa, ako sa dostať dnu. Opilec zúrivo zreval: Vyvaľme bránu, veď ja sám ju môžem rozbiť mečom. Muž pod vplyvom ópia ho tíši: Ale nie, v kľude si tu vonku poležme a ráno, keď otvoria bránu, pôjdeme do mesta. Najlepší návrh podáva tretí muž: Čo sú to za nezmysly? Iba sa trochu zmenšíme a pretiahneme sa dnu kľúčovou dierkou“.
Stará perzská anekdota

Aktuality

booked.net

Školský bulletin