Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Mgr. Lišková Zuzana  - výchovná poradkyňa

Telefón: +421556435724

  
Konzultačné hodiny:

Pavilón C – kabinet výchovného poradenstva

Streda : 10,30 – 12,30 hod.


Výchovné poradenstvo:

Výchovná poradkyňa plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, v oblasti prevencie problémového správania. Sprostredkúva prepojenie školy 
s odbornými zariadeniami ako je CŠPP na Bocatiovej a CŠPP na Zuzkinom parku v Košiciach. Pracuje s končiacimi žiakmi a ich rodičmi pri profesijnej orientácii, oboznamuje ich s aktuálnymi informáciami o stredných školách.

 

Aktuality

booked.net

Školský bulletin