Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Mgr. Oršulová Renáta - riaditeľka školy

telefón : +421556435724, +421556432349

email : riaditel@szsinke.sk

email : szs.inzinierska24.ke@gmail.com

Mgr. Kacerová Angelika - zástupkyňa riaditeľky školy

email : zastupca@szsinke.sk

telefón : +421556435724

Aktuality

booked.net

Školský bulletin