Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

 

Zloženie Rady školy 


Predseda RŠ – Mgr. Iveta Dzuričková

Podpredseda RŠ – p. vych. Katarína Atanasovská

 

Členovia RŠ

PaedDr. Oľga Pivarníková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Jarmila Kliková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Iveta Grilliová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Klaudia Miklodová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

p. Anna Lovasíková - zástupca nepedagogických zamestncov

p. Kvetoslava Mačová - zástupca rodičov

p. Karolína Katunská - zástupca rodičov

p. Anna Oubrechtová - zástupca rodičov

p. Jarmila Bálintová - zástupca rodičov

 
Štatút Rady školy

Aktuality

booked.net

Školský bulletin