Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Pedagogickí zamestnanci

Atanasovská Katarína

Mgr. Blaško Miroslav         mirbla@gmail.com

Mgr. Čierašská Alena      ciertasska@yahoo.com

Mgr. Čornanič Michal

Mgr. Dzuričková Iveta

Mgr. Hudáková Veronika

Mgr. Lišková Zuzana         

Mgr. Krasnočková Jarmila

Novotná Janette               zinki@centrum.sk

Szabóová Hajnalka

Mgr. Volenská Martina      martina.i@centrum.sk

Mgr. Zajaková Jana

Mgr. Zuzana Kohutová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin