Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Pedagogickí zamestnanci

Atanasovská Katarína

Mgr. Blaško Miroslav         

Mgr. Čierašská Alena      

Mgr. Čornanič Michal

Mgr. Dzuričková Iveta

Mgr. Hudáková Veronika

Mgr. Lišková Zuzana         

Mgr. Krasnočková Jarmila

Novotná Janette               

Szabóová Hajnalka

Mgr. Volenská Martina     

Mgr. Zajaková Jana

Mgr. Zuzana Kohutová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin