Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE
 
 
 
Výchovnou poradkyňou na našej škole je  Mgr. Zuzana Lišková

Telefón: 055 643 5724

 
 
 
 
Konzultačné hodiny:

Pavilón C – kabinet výchovného poradenstva

Streda : 10,30 – 12,30 hod.


Výchovné poradenstvo:

Výchovná poradkyňa plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, v oblasti prevencie problémového správania. Sprostredkúva prepojenie školy 
s odbornými zariadeniami ako je CŠPP na Bocatiovej a CŠPP na Zuzkinom parku v Košiciach. Pracuje s končiacimi žiakmi a ich rodičmi pri profesijnej orientácii, oboznamuje ich s aktuálnymi informáciami o stredných školách.
Aktuality

booked.net

Školský bulletin