Prezeraný školský rok: Stránky su optimalizované pre MS Internet Explorer

 

   Zloženie Rady školy  

 
 
Predseda RŠ
1. Mgr. Lucia Baňasová - pedagogický zamestnanec
 
Členovia RŠ
2. Mgr. Iveta Dzuričková - pedagogický zamestnanec
3. PaedDr. Oľga Pivarníková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
4. Jarmila Kliková - delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. Ing. Iveta Grilliová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
6. Mgr. Klaudia Miklodová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
7. p. Anna Lovasíková - zástupca nepedagogických zamestncov
8. p. Kvetoslava Mačová - zástupca rodičov
9. p. Karolína Katunská - zástupca rodičov
10. p. Anna Oubrechtová - zástupca rodičov
11. p. Jarmila Bálintová - zástupca rodičov
 
Štatút Rady školy
Aktuality

 

Školský bulletin