Prezeraný školský rok: Stránky su optimalizované pre MS Internet Explorer

Pedagogickí zamestnanci

Atanasovská Katarína
Mgr. Baňasová Lucia          lumiomi@gmail.com
Mgr. Blaško Miroslav         mirbla@gmail.com
Mgr. Čierťašská Alena      ciertasska@yahoo.com
Mgr. Čornanič Michal       
Mgr. Dzuričková Iveta      poligirls@szm.sk
Mgr. Kacerová Angelika     an_ka@centrum.sk
Mgr. Lišková Zuzana          zuzka.liska@centrum.sk
Novotná Janette               zinki@centrum.sk
Pavličová Natália
Szabóová Hajnalka
Mgr. Volenská Martina      martina.i@centrum.sk
Mgr. Zubrická Jana           bejana@centrum.sk
Mgr. Zajaková Jana

Aktuality

 

Školský bulletin