Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Pedagogickí zamestnanci

Atanasovská Katarína

Mgr. Blaško Miroslav         mirbla@gmail.com

Mgr. Čierťašská Alena      ciertasska@yahoo.com

Mgr. Čornanič Michal

Mgr. Dzuričková Iveta      poligirls@szm.sk

Mgr. Kacerová Angelika     an_ka@centrum.sk

Mgr. Lišková Zuzana          zuzka.liska@centrum.sk

Novotná Janette               zinki@centrum.sk

Pavličová Natália

Szabóová Hajnalka

Mgr. Volenská Martina      martina.i@centrum.sk

Mgr. Zubrická Jana           bejana@centrum.sk

Mgr. Zajaková Jana

PaedDr. Marta Borisová    marta.borisova@gmail.com

Aktuality

booked.net

Školský bulletin